Гер­нот ЕРЛЕР,

упов­но­ва­же­ний уря­ду Ні­меч­чи­ни зі спів­пра­ці з РФ:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

В ося­жно­му май­бу­тньо­му зня­т­тя сан­кцій з Ро­сії не пе­ред­ба­ча­є­ться че­рез си­ту­а­цію на Дон­ба­сі. В остан­ні ти­жні ми пра­кти­чно що­дня кон­ста­ту­ва­ли по­ру­ше­н­ня пе­ре­мир’я та ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню, що ста­ло при­чи­ною чи­слен­них жертв з обох бо­ків

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.