2016

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

ро­ку про­ект «Від руй­ну­ва­н­ня — до тво­ре­н­ня. Шля­хи при­ми­ре­н­ня в укра­їн­сько­му су­спіль­стві» гро­мад­ської ор­га­ні­за­ції «Інформаційно-дослідницький центр «Інтеграція та роз­ви­ток» у партнерстві з DVV International в Укра­ї­ні отримав Grundtvig Award у но­мі­на­ції «На­ціо­наль­ний про­ект» . Про їхню но­ву іні­ці­а­ти­ву «Замінимо му­ри від­чи­не­ни­ми ві­кна­ми» роз­по­від­ає ке­рів­ник про­е­кту Юлія ГОЛОДНИКОВА.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.