ДО ТЕ­МИ!

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

УКРА­ЇН­СЬКА СТО­РО­НА ЗА ДО­РУ­ЧЕ­Н­НЯМ ПРЕ­ЗИ­ДЕН­ТА ПЕ­ТРА ПО­РО­ШЕН­КА ІНІЦІЮВАЛА ПРО­ВЕ­ДЕ­Н­НЯ 11 СЕР­ПНЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ РА­ДИ БЕЗ­ПЕ­КИ ООН З ПРИ­ВО­ДУ ПРО­ВО­КА­ЦІЙ РФ У КРИМУ, ПО­ВІ­ДОМ­ЛЯЄ ПОСТІЙНЕ ПРЕД­СТАВ­НИ­ЦТВО УКРА­Ї­НИ ПРИ ООН, ЯКЕ ОЧОЛЮЄ ВО­ЛО­ДИ­МИР ЄЛЬЧЕНКО

ФОТО РЕЙ­ТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.