Бен ХОДЖЕС,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (freebeacon.com)

ге­не­рал-лей­те­нант, ко­ман­ду­вач аме­ри­кан­ських військ у Єв­ро­пі:

“Мо­сква не має жо­дних сти­му­лів, аби на­ма­га­ти­ся ста­бі­лі­зу­ва­ти си­ту­а­цію в Укра­ї­ні. То­му ОБСЄ і всі на За­хо­ді та в ЄСпо­вин­ні під­три­му­ва­ти тиск на Ро­сію”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.