Дру­га – «зо­ло­та»!

Юрій Че­бан здо­був пе­ре­мо­гу для Укра­ї­ни на Олім­пі­а­ді-2016

Den (Ukrainian) - - День України -

Укра­їн­ський спортс­мен Юрій Че­бан вчо­ра ви­грав зо­ло­ту на­го­ро­ду у ве­слу­ван­ні на ка­ное на 200 м. У фі­наль­но­му за­їзді укра­ї­нець про­де­мон­стру­вав ре­зуль­тат 39,279 сек. «Срі­бло» ді­ста­ло­ся Ва­лен­ти­ну Дем’янен­ку з Азер­бай­джа­ну (39,493), «брон­за» — бра­зиль­цю Іса­кі­у­шу Кей­ру­ше ((39,628).

Від­так, Юрій Че­бан став дво­ра­зо­вим олім­пій­ським чем­піо­ном на ди­стан­ції 200 м у ве­слу­ван­ні на ка­ное. На­га­да­є­мо, що на цій ди­стан­ції він та­кож здо­був «зо­ло­то» у 2012 ро­ці у Лон­до­ні. Та­кож у акти­ві укра­їн­ця брон­зо­ва ме­даль Пе­кі­ну- 2008 на 500 м. Ці­ка­во, що 17 сер­пня за під­сум­ка­ми пів­фі­на­лу наш спортс­мен ле­две не по­зба­ви­ли мі­сця у фі­на­лі. Однак, ква­лі­фі­ку­вав­шись у ви­рі­шаль­ний за­їзд, Че­бан лег­ко здо­був «зо­ло­то».

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.