КО­ЛИ ГОТУВАВСЯ НОМЕР

Den (Ukrainian) - - Подробиці -

Ген­про­ку­рор Юрій Лу­цен­ко 18 сер­пня по­обі­цяв «сен­са­цію у спра­ві Іло­вай­ська». «Ми зна­йшли сен­са­цій­ні ре­чі при об­шу­ках на квар­ти­рах, яки­ми ко­ри­сту­вав­ся екс-мі­ністр обо­ро­ни Лє­бє­дев», — по­ві­до­мив Лу­цен­ко, прив’язав­ши цю «зна­хід­ку» до спра­ви Іло­вай­ська. Ан­дрій Сенченко на сво­їй сто­рін­ці в Facebook, у свою чер­гу, від­ре­а­гу­вав: «Нам по­трі­бні не сен­са­ції, а не­від­во­ро­тність по­ка­ра­н­ня за зло­чи­ни».

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.