Ен­дрю ВАЙСС,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

ві­це-пре­зи­дент ана­лі­ти­чно­го цен­тру Carnegie Endowment for International Peace:

Тиск Укра­ї­ни на Бер­лін та Па­риж з ви­мо­гою не ве­сти пе­ре­го­во­ри з Пу­ті­ним за її спи­ною при­ніс Ки­є­ву пло­ди на­пе­ре­до­дні са­мі­ту G20. Пу­тін все ще не хо­че про­во­ди­ти зу­стріч із Мер­кель та Ол­лан­дом за при­су­тно­сті По­ро­шен­ка. Це то­чно під­крі­пить не­за­до­во­ле­н­ня Фран­ції та Ні­меч­чи­ни пе­ре­бі­гом вті­ле­н­ня мін­сько­го про­це­су

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.