5 ме­да­лей від укра­їн­ських плав­ців

Ан­дрій Го­во­ров і Да­ри­на Зє­ві­на вда­ло ви­сту­пи­ли на ета­пі Куб­ка сві­ту в Бер­лі­ні

Den (Ukrainian) - - День України -

Ан­дрій Го­во­ров і Да­ри­на Зє­ві­на за­вер­ши­ли ви­сту­пи на ета­пі Куб­ка сві­ту з пла­ва­н­ня, що від­бу­вав­ся в Бер­лі­ні на­при­кін­ці сер­пня.

В акти­ві Зє­ві­но­ї­три на­го­ро­ди: два «срі­бла» — у пла­ван­ні на спи­ні на ди­стан­ці­ях 100 і 200 м, де Да­ри­на по­сту­пи­ла­ся ли­ше Ка­тін­ці Хос­су з Угор­щи- ни; і «брон­за» — на ди­стан­ції 50 м, по­ві­дом­ляє dsmsu.gov.ua.

Ан­дрій Го­во­ров узяв «срі­бло» на ди­стан­ції50 м бат­тер­фля­єм і брон­зо­ву на­го­ро­ду — на 50 м віль­ним сти­лем.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.