Хан­нес ХАНСО,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

мі­ністр обо­ро­ни Есто­нії:

Є пи­та­н­ня, в яких не мо­жна ро­би­ти зниж­ку: Есто­нія і Поль­ща чі­тко під­три­му­ють збе­ре­же­н­ня сан­кцій що­до Ро­сії до від­нов­ле­н­ня те­ри­то­рі­аль­ної ці­лі­сно­сті Укра­ї­ни

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.