Шта­бний, мор­ський і са­ні­тар­ний

Den (Ukrainian) - - Економіка - Ал­ла ДУБРОВИК-РОХОВА, «День»

До кін­ця ро­ку «Ан­то­нов» під­пи­ше кон­тракт на бу­дів­ни­цтво трьох Ан-148 за за­мов­ле­н­ням Мі­н­обо­ро­ни

Про це вчо­ра по­ві­до­мив пре­зи­дент ДП «Ан­то­нов» Оле­ксандр Ко­цю­ба. За йо­го сло­ва­ми, пла­ну­є­ться, що в рам­ках держ­за­мов­ле­н­ня для вій­сько- вих бу­де по­бу­до­ва­но шта­бний, мор­ський па­труль­ний і са­ні­тар­ний варіанти Ан-148.

Пе­ре­да­чу за­мов­ни­ко­ві пер­шо­го лі­та­ка за­пла­но­ва­но на 2017 рік. Тер­мі­ни пе­ре­да­чі ще двох лі­та­ків за­ле­жа­ти- муть від фі­нан­су­ва­н­ня, за­зна­чив він.

Ан-148-100 — ре­гіо­наль­ний ре­актив­ний па­са­жир­ський лі­так но­во­го покоління, при­зна­че­ний для пе­ре­ве­зе­н­ня 68—85 па­са­жи­рів на від­стань 2000—4400 км.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.