«Слу­жни­ця» — у кі­но­те­а­трах Укра­ї­ни

Den (Ukrainian) - - Культура - Пі­дго­ту­ва­ла Те­тя­на ПОЛІЩУК, «День»

Стрі­чка кі­но­ре­жи­се­ра Пак Чхан-Ука ( Пів­ден­на Ко­рея), зня­та для до­ро­слих гля­да­чів, — це ада­пта­ція ро­ма­ну Са­ри Уо­терс. Дія кар­ти­ни пе­ре­но­си­ться з ві­кто­рі­ан­ської Ан­глії в ко­ло­ні­аль­ну Ко­рею 1930-х (на Канн­сько­му кі­но­фе­сти­ва­лі 2016 року кар­ти­ну бу­ло від­зна­че­но при­зом Vulcan Prize — за­кра ще зо­бра­же­н­ня і звук). За­сю­же­том дів­чи­на­Сук Хі на­йма­є­ться слу­жни­цею в ма­є­ток за­мо­жно­го ко­рей­ця, який уві­йшов до елі­ти зав­дя­ки одру­жен­ню з япон­кою. Го­спо­дар не знає, що Сук Хі — про­фе­сій­на зло­чин­ни­ця, яка діє в па­рі з ша­хра­єм, ко­трий ви­дає се­бе за ари­сто­кра­та. Ма­хі­на­тор пла­нує одру­жи­ти­ся з пле­мін­ни­цею ба­га­тія на ім’я Хі­де­ко, щоб при­бра­ти до рук її спа­док. Слу­жни­ця має пе­ре­ко­на­ти на­їв­ну дів­чи­ну під­да­ти­ся на ча­ри ло­ве­ла­са. Але що біль­ше ча­су Сук Хі та Хі­де­ко про­во­дять ра­зом, то силь­ні­шою стає їх при­хиль­ність одне до одно­го, що не­за­ба­ром пе­ре­ро­стає в ро­ман­ти­чну і се­ксу­аль­ну при­страсть.

ФО­ТО ЗСАЙТА KINOAFISHA.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.