Бо­рис ДЖОНСОН,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії:

Я при­був до Ки­є­ва, щоб про­де­мон­стру­ва­ти си­лу бри­тан­ської дру­жби і не­по­хи­тну під­трим­ку Ве­ли­ко­бри­та­ні­єю су­ве­рен­ної, не­за­ле­жної і де­мо­кра­ти­чної Укра­ї­ни. Ми вва­жа­є­мо, що Укра­ї­на має фан­та­сти­чне май­бу­тнє, і ми хо­че­мо вам до­по­мог­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.