ФОТОФАКТ

Den (Ukrainian) - - Світові Дискусії -

25 ве­ре­сня 2016 ро­ку. Ван­ку­вер. Бри­тан­ський принц Ві­льям і гер­цо­ги­ня Кем­бри­дж­ська Ке­трін зу­стрі­ли­ся з сім’єю з Си­рії під час від­ві­дин то­ва­ри­ства з на­да­н­ня ім­мі­гра­цій­них по­слуг. Си­рій­ські бі­жен­ці під час зу­стрі­чі з ко­ро­лів­ською ро­ди­ною ска­за­ли, що хо­ті­ли б, аби сві­то­ві лі­де­ри бу­ли та­ки­ми ж ува­жні­ши­ми до скру­тно­го ста­но­ви­ща їхньої кра­ї­ни. Пі­сля всту­пу Джа­сті­на Трю­до на по­са­ду прем’єр-мі­ні­стра Ка­на­да прийня­ла по­над 30 тис. бі­жен­ців.

ФО­ТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.