Сте­пан ПОЛТОРАК,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (rbc.ua)

Мі­ністр обо­ро­ни Укра­ї­ни:

Сан­кції ду­же ва­жли­ві. Якщо ви при­га­да­є­те по­дії в Пів­ден­ній Осе­тії, Аб­ха­зії й При­дні­стров’ї, то там­не бу­ло жо­дних сан­кцій. Сьо­го­дні ви ба­чи­те ре­зуль­тат. Там­скрізь за­мо­ро­же­ні кон­флі­кти. Сан­кції, за­про­ва­дже­ні че­рез агре­сію про­ти Укра­ї­ни, за­по­бі­га­ють по­вто­рен­ню та­ких сце­на­рі­їв

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.