Так три­ша­ти!

Ле­ся Цу­рен­ко пе­ре­мо­гла су­пер­ни­цю в пер­шо­му ко­лі тур­ні­ру в Та­шкен­ті

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут - — Іпек Сой­лу (Ту­реч­чи­на, Q).

У Та­шкен­ті (Узбе­ки­стан) на тур­ні­рі WTA ка­те­го­рії International — Tashkent Open в оди­но­чно­му роз­ря­ді від­бу­ли­ся ма­тчі пер­шо­го ко­ла. 53-я ра­ке­тка сві­ту, 27-рі­чна укра­їн­ка Ле­ся Цу­рен­ко, по­сі­я­на під шо­стим­ном ером, здо­бу­ла бли­ску­чу пе­ре­мо­гу над сво­єю ро­ве­сни­цею з Ро­сії Єв­ге­ні­єю Ро­ді­ною, яка по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 93-є мі­сце, з ра­хун­ком6: 0, 6: 2, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. Те­ні­сис­тки про­ве­ли на кор­ті 56 хви­лин. Під час гри у су­пер­ниць бу­ло по сім брейк-пон­тів, з яких Ле­ся ре­а­лі­зу­ва­ла шість, а Єв­ге­нія — один. На ра­хун­ку укра­їн­ки — три ей­си при п’яти по­двій­них по­мил­ках, ро­сі­ян­ка на­ви­літ не по­да­ла жо­дно­го ра­зу і три­чі по­ми­ли­ла­ся на по­да­чі. Зав­дя­ки пе­ре­мо­зі Цу­рен­ко ско­ро­ти­ла від­ста­ва­н­ня в ра­хун­ку по осо­би­стих зу­стрі­чах з Ро­ді­ною до 2:3. За ви­хід до чвер­тьфі­на­лу тур­ні­ру Цу­рен­ко зі­грає з пе­ре­мо­жни­цею ма­тчу Сіль­вія Со­лер- Еспі­но­са ( Іспа­нія)

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.