До­нальд ТУСК,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.radiosvoboda.org)

го­ло­ва Єв­ро­пей­ської ра­ди:

Ми про­дов­жу­є­мо обго­во­рю­ва­ти те, як ми мо­же­мо на­да­ти до­по­мо­гу що­до пов­но­го впро­ва­дже­н­ня Мін­ських до­мов­ле­но­стей, що­би мо­жна бу­ло до­ся­гну­ти справ­жньо­го при­пи­не­н­ня во­гню і, я спо­ді­ва­ю­ся, ми­ру. Моя роль у Єв­ро­пі — роз’ясню­ва­ти, що Укра­ї­на — жер­тва си­ту­а­ції. Ми ма­є­мо про­дов­жу­ва­ти на­да­ва­ти Укра­ї­ні під­трим­ку

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.