В Ума­ні очі­ку­ють до 30 ти­сяч па­лом­ни­ків

Цьо­го ро­ку Рош-га-Ша­на від­зна­ча­ють 2–3 жов­тня

Den (Ukrainian) - - День України -

Ста­ном на че­твер по­над 10 ти­сяч па­лом­ни­ків при­бу­ли на свя­тку­ва­н­ня іу­дей­сько­го Но­во­го ро­ку в Умань, пе­ре­дає з по­си­ла­н­ням на се­кре­та­ря Уман­ської мі­ськра­ди по­ві­дом­ле­н­ня за­сту­пни­ка го­ло­ви ро­бо­чої гру­пи з при­йо­му ха­си­дів Лю­дми­ли Ки­ри­люк www.unn.com.ua. За її сло­ва­ми, па­лом­ни­ки до мі­ста при­бу­ва­ють що­го­ди­ни. Па­лом­ни- ки при­бу­ва­ють че­рез ае­ро­порт «Бо­ри­спіль» і ае­ро­пор­ти Він­ни­ці йОде­си. Ли­ше в Бо­ри­спіль­сько­му ае­ро­пор­ту цьо­го ти­жня пла­ну­ють прийня­ти 81 чар­тер­ний рейс. Ни­ні в Ума­ні очі­ку­ють близь­ко 30 ти­сяч па­лом­ни­ків з усьо­го сві­ту. Най­біль­ше ха­си­дів при­їздить з Ізра­ї­ля, США, Фран­ції, Ве­ли­ко­бри­та­нії. Та­кож є па­лом­ни­ки з Чи­лі, Ар­ген­ти­ни.

ФО­ТО ПАВЛА ПАЛАМАРЧУКА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.