Джон КЕРРІ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

держ­се­кре­тар США:

Ми, як і ра­ні­ше, не­по­хи­тні в на­шій під­трим­ці ста­біль­ної, єди­ної та де­мо­кра­ти­чної Укра­ї­ни. І у Мо­скви не має бу­ти жо­дних сум­ні­вів із цьо­го при­во­ду — ми за­ли­ша­є­мо­ся вір­ни­ми сво­їм прин­ци­пам. Агре­сія — це не те, що будь-хто з нас го­то­вий прийня­ти. У Єв­ро­пі це ро­зу­мі­ють кра­ще, ніж будь-де у сві­ті

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.