Кра­ще пі­зні­ше, ніж ні­ко­ли: ін­ве­сту­ва­ти в Укра­ї­ну бу­де про­сті­ше

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Ка­бі­нет Мі­ні­стрів Укра­ї­ни ухва­лив рішення, згі­дно з яким­с­про­щу­є­ться по­ря­док за­лу­че­н­ня іно­зем­них ін­ве­сти­цій шля­хом­відм іни їх дер­жав­ної ре­є­стра­ції. Про це йде­ться у по­ста­но­ві уря­ду № 661 від 27 ве­ре­сня. На­га­да­є­мо, Вер­хов­на Ра­да від­мі­ни­ла дер­жав­ну ре­є­стра­цію іно­зем­них ін­ве­сти­цій ще 31 трав­ня цьо­го ро­ку.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.