Ман­фред ВЕБЕР,

го­ло­ва Єв­ро­пей­ської на­ро­дної пар­тії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.radiosvoboda.org)

Уми­ро­тво­ре­н­ня Ро­сії про­ва­ли­ло­ся, і ЄС слід ви­зна­ти, що Во­ло­ди­мир Пу­тін не мо­же бу­ти на­шим пар­тне­ром, до­ки він ду­має, що зброя мо­же ро­би­ти по­лі­ти­ку. Якщо ви дій­сно від­сто­ю­є­те єв­ро­пей­ський па­трі­о­тизм, то не по­вин­ні ви­ба­ча­ти Пу­ті­ну йо­го дії. То­му я за­кли­каю Єв­ро­пей­ську ра­ду на са­мі­ті по­ста­ви­ти знак пи­та­н­ня над ни­ні­шні­ми пе­ре­го­во­ра­ми з Пу­ті­ним, а та­кож що­до про­е­кту «Пів­ні­чний по­тік-2», які, зда­є­ться, про­гре­су­ють в той час, ко­ли пан Пу­тін бом­бар­дує мир­не на­се­ле­н­ня в си­рій­сько­му Алеп­по

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.