«Ми­ки­та Ко­жум’яка» — з 13 жов­тня в укра­їн­сько­му про­ка­ті

Den (Ukrainian) - - Культура -

Це пер­ший укра­їн­ський ані­ма­цій­ний пов­но­ме­тра­жний фільм, зро­бле­ний у фор­ма­ті 3D. «Ми­ки­та Ко­жум’яка» про­дов­жує істо­рію ві­до­мо­го ге­роя Ки­ри­ла Ко­жум’яки, який пе­ре­міг остан­ньо­го Змія. У но­вій стрі­чці го­лов­ним ге­ро­єм істо­рії є йо­го 12-рі­чний син Ми­ки­та, який не во­ло­діє ди­во­ви­жною фі­зи­чною си­лою ба­тька, але зав­дя­ки си­лі ха­ра­кте­ру змо­же пе­ре­мог­ти Змія і вря­ту­ва­ти світ. Ми­ки­ту і йо­го но­вих дру­зів че­кає ба­га­то смі­шних і ди­на­мі­чних при­год. Це ди­во­ви­жна каз­ка із за­хо­плю­ю­чим сю­же­том і ща­сли­вим кін­цем, в якій роз­по­від­а­є­ться про щи­рі по­чу­т­тя, справ­жню дру­жбу, і про те, що справ­жнє ге­рой­ство не в фі­зи­чній си­лі, а в си­лі ду­ху. Фільм зняв ре­жи­сер Ма­нук Де­по­ян за мо­ти­ва­ми кни­ги Ан­то­на Сі­я­ні­кі «Ми­ки­та Ко­жум’яка».

ФОТО З САЙТА KINO-TEATR.UA

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.