Пе­кін­ські успі­хи Елі­ни Сві­то­лі­ної

Укра­їн­ська те­ні­сис­тка зма­га­ти­ме­ться за ви хід у чвер­тьфі­нал тур­ні­ру WTA

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

■ У Пе­кі­ні (Ки­тай) на тур­ні­рі WTA ка­те­го­рії Premier Mandatory — China Open в оди­но­чно­му роз­ря­ді про­йшли ма­тчі дру­го­го ко­ла. 19-та ра­ке­тка сві­ту, 22-рі­чна укра­їн­ка Елі­на Сві­то­лі­на, по­сі­я­на під 16-м но­ме­ром, за­вда­ла по­раз­ки 27-рі­чній нім­ке­ні Са­бі­ні Лі­сі­цкі, яка по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 105-те мі­сце, з ра­хун­ком 6:4, 6:4, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. Те­ні­сис­тки про­ве­ли на кор­ті 1 го­ди­ну 8 хви­лин. Сві­то­лі­на ре­а­лі­зу­ва­ла п’ять брейк-пойн­тів із се­ми, Лі­сі­цкі — три із п’яти. Елі­на ви­ко­на­ла два ей­си і допу­сти­ла дві по­двій­ні по­мил­ки. Са­бі­на ві­сім ра­зів по­да­ла на­ви­літ і шість ра­зів по­ми­ли­ла­ся на по­да­чі. Це дру­га пе­ре­мо­га укра­їн­ки у двох зу­стрі­чах із нім­ке­нею. За ви­хід у чвер­тьфі­нал тур­ні­ру Сві­то­лі­на зма­га­ти­ме­ться або з пер­шою ра­ке­ткою сві­ту, нім­ке­нею Ан­же­лі­кою Кер­бер (1), або з че­шкою Бар­бо­рою Стри­цо­вою, яка по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 21-е мі­сце.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.