Жан-Марк ЕРО,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Фран­ції:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Ми не по­го­джу­є­мо­ся із тим, що ро­бить Ро­сія, бом­бар­ду­ю­чи Алеп­по. Ці бом­бар­ду­ва­н­ня —і я ска­зав це в Мо­скві — є во­єн­ни­ми зло­чи­на­ми. Це сто­су­є­ться усіх, хто є спів­у­ча­сни­ком то­го, що ро­би­ться в Алеп­по, вклю­чно з ро­сій­ськи­ми лі­де­ра­ми

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.