На кор­до­ні з Поль­щею сто­ять 420 ав­то­мо­бі­лів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

У чер­гах бі­ля пун­ктів про­пу­ску на кор­до­ні Укра­ї­ни і Поль­щі за ста­ном на 8.00 по­не­діл­ка сто­ять 420 ав­то­мо­бі­лів, по­ві­до­ми­ла прес-слу­жба За­хі­дно­го ре­гіо­наль­но­го управ­лі­н­ня Держ­при­кор­дон­слу­жби. Най­біль­ші чер­ги за­фі­ксо­ва­ні в пун­ктах про­пу­ску «Усти­луг» — 150 транс- порт­них за­со­бів, і «Кра­ко­вець» — 110. У ПП «Угри­нів» — 80 ав­то­мо­бі­лів, в ПП «Ше­ги­ні» — 60, в ПП «Сміль­ни­ця» — 20. У ПП «Яго­дин ав­то», «Ра­ва­Ру­ська» та «Гру­шів» черг не­має. Не­має черг в пун­ктах про­пу­сках на кор­до­ні з Угор­щи­ною, Сло­вач­чи­ною та Ру­му­ні­єю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.