«Не Моя»

Під та­кою на­звою ві­до­мий фолк-рок гурт Kozak System пред­ста­вив но­ву ком­по­зи­цію

Den (Ukrainian) - - Культура -

Пі­сня бу­ла ство­ре­на на осно­ві вір­ша ві­до­мо­го по­е­та-ші­ст­де­ся­тни­ка Ва­си­ля Си­мо­нен­ка «Ну ска­жи, хі­ба не фан­та­сти­чно... » . Спі­вав­то­ром текс­ту но­вої ком­по­зи­ції « ко­за­ків » ви­сту­пив лі­дер гур­ту « Тар­так » Оле­ксандр По­ло­жин­ський, а са­унд­про­дю­се­ром тре­ку «Не Моя» став кла­ві­шник та аран­жу­валь­ник гур­ту « Оке­ан Ель­зи » Мі­лош Єліч. Но­ва ком­по­зи­ція фолк-рок гур­ту ста­не ча­сти­ною мі­ні­аль­бо­му «#Не­Моя», який му­зи­кан­ти пред­став­лять на кон­цер­ті 12 ли­сто­па­да у сто­ли­чно­му клу­бі Atlas.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.