В уря­ді при­ду­ма­ли, як «ви­ма­ни­ти» та­кси­стів із ті­ні

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Мі­ні­стер­ство ін­фра­стру­кту­ри про­по­нує ма­кси­маль­но спро­сти­ти до­ступ но­вих уча­сни­ків до рин­ку пе­ре­ве­зень та­ксі, в 10 ра­зів змен­ши­ти роз­мір пла­ти за лі­цен­зію — до 150 гри­вень

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.