НЕ ЗА­БУ­ДЕ­МО...

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Уже тре­тю осінь Укра­ї­на жи­ве у вій­ні. Всі спо­ді­ва­н­ня на за­тиш­шя руй­ну­ють во­ро­жі об­стрі­ли, бо­йо­ви­ки не до­три­му­ю­ться жо­дних угод. По­зи­ції на­ших вій­сько­вих ата­ку­ють де­ся­тки ра­зів на ко­жну до­бу, й не всім за­хи­сни­кам вда­є­ться уни­кну­ти куль і мін « бра­тньо­го су­сі­да » . «День» про­дов­жує пу­блі­ку­ва­ти істо­рії за­ги­блих укра­їн­ців, які по­жер­тву­ва­ли най­до­рож­чим за­ра­ди нас і май­бу­тньо­го на­шої дер­жа­ви. Сьо­го­дні роз­по­від­а­є­мо про 23-рі­чно­го ра­ди­ви­лів­ця Вла- ди­сла­ва Ше­му­ров­сько­го, 32-рі­чно­го гай­син­ця Сер­гія Крав­чен­ка, 25-рі­чно­го він­ни­ча­ни­на Іл­лю Жа­бі­цько­го. Ві­чна пам’ ять на­шим Ге­ро­ям!

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.