Мар­гот ВАЛЬСТРЬОМ,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Шве­ції:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Дії Ро­сії аб­со­лю­тно не­прийня­тні. Ми по­вин­ні ви­сту­пи­ти про­ти вій­сько­вих зло­чи­нів, за них слід під­да­ва­ти юри­ди­чно­му пе­ре­слі­ду­ван­ню. Єв­ро­со­юз міг би за­ду­ма­ти­ся про вве­де­н­ня сан­кцій про­ти Ро­сії у зв’яз­ку з вій­ною в Си­рії

(Deutsche Welle)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.