Лі­нас ЛІНКЯВІЧЮС,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ли­тви:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

“Укра­ї­на має пра­во за­хи­ща­ти свій су­ве­ре­ні­тет. Наш вне­сок — су­то сим­во­лі­чний, йде­ться про де­кіль­ка ящи­ків боє­при­па­сів. Нев­же ми по­вин­ні до­зво­ли­ти Ро­сії озбро­ю­ва­ти ці гру­пи се­па­ра­ти­стів гр­ана­то­ме­та­ми і тан­ка­ми, че­ка­ти, до­ки во­ни ро­зіб’ють укра­їн­ську ар­мію, і то­ді го­во­ри­ти про мир? ”

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.