Мар­тін ШУЛЬЦ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пре­зи­дент Єв­ро­пей­сько­го пар­ла­мен­ту:

Сан­кції про­ти Ро­сії три­ва­ти­муть, до­по­ки не бу­де ви­ко­на­но Мін­ські до­мов­ле­но­сті. У Єв­ро­пар­ла­мен­ті є ста­біль­на біль­шість для за­про­ва­дже­н­ня без­ві­зо­во­го ре­жи­му зУкра­ї­ною

(Twitter)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.