На ву­ли­цях Ду­баї з’яв­ля­ться ро­бо­ти-по­лі­цей­ські

Den (Ukrainian) - - Хай-тек -

Ро­бо­ти ви­ко­ну­ва­ти­муть ро­бо­ту спів­ро­бі­тни­ка по­лі­ці­ї­на мі­сцях у пев­них си­ту­а­ці­ях по­чи­на­ю­чи з на­сту­пно­го ро­ку, по­ві­дом­ляє ви­да­н­ня Dubai. Згі­дно з про­гра­мою по­лі­ці­ї­мі­ста, впро­ва­дже­н­ня ро­бо­тів зі шту­чним ін­те­ле­ктом від­бу­ва­ти­ме­ться впро­довж чо­ти­рьох ро­ків

ФОТО З САЙТА GULFBUSINESS.COM

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.