Єнс СТОЛТЕНБЕРГ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.radiosvoboda.org)

ген­сек НАТО:

Альянс за­кли­кає Ро­сію, яка не­се ве­ли­ку від­по­від­аль­ність, про­дов­жу­ю­чи під­три­му­ва­ти се­па­ра­ти­стів на Дон­ба­сі, за­без­пе­чи­ти пов­не ви­ко­на­н­ня Мін­ських угод. На­то­мість, во­на да­лі там при­су­тня, а от­же, пов­ні­стю від­по­від­аль­на за не­ви­ко­на­н­ня цих угод, що пе­ред­ба­ча­ють до­три­му­ва­н­ня ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню, ви­ве­де­н­ня озбро­єнь і за­без­пе­че­н­ня до­сту­пу іно­зем­них спо­сте­рі­га­чів на ці те­ри­то­рії без жо­дних по­гроз

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.