Старт – із пе­ре­мо­ги

Сер­гій Ста­хов­ський ви­йшов до дру­го­го ко­ла тур­ні­ру в Суч­жоу

Den (Ukrainian) - - Тайм-аут -

У Суч­жоу (Ки­тай) на тур­ні­рі АТР се­рії Challenger із при­зо­вим фон­дом $75 000 в оди­но­чно­му роз­ря­ді від­бу­ли­ся ма­тчі пер­шо­го ко­ла. 128-а ра­ке­тка сві­ту, 30-рі­чний укра­ї­нець Сер­гій Ста­хов­ський, по­сі­я­ний під тре­тім но­ме­ром, стар­ту­вав з пе­ре­мо­ги над 24-рі­чним ки­тай­цем Оу­я­ном Бо­у­е­ном (WC) з ра­хун­ком 6: 4, 6:3, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. За 1 го­ди­ну 10 хви­лин ігро­во­го ча­су Ста­хов­ський зро­бив три брей­ки, дев’ять ра­зів по­дав на­ви­літ і дві­чі по­ми­лив­ся на по­да­чі. Бо­у­ен йо­му від­по­вів одним брей­ком та одним ей­сом за одні­єї по­двій­ної по­мил­ки. Між со­бою те­ні­си­сти гра­ли впер­ше. За ви­хід до чвер­тьфі­на­лу тур­ні­ру Ста­хов­ський зі­грає про­ти 22-рі­чно­го аме­ри­кан­ця Мі­тчел­ла Крю­ге­ра, який по­сі­дає в рей­тин­гу ATP 211-й ря­док. Ра­ні­ше Ста­хов­ський і Крю­гео не зу­стрі­ча­ли­ся.

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.