«Ба­га­то­го­лос­ся у Льво­ві»

Den (Ukrainian) - - Культура - Алі­са АНТОНЕНКО

Чи­та­н­ня три­ва­ти­муть у при­мі­щен­ні львів­ської га­ле­реї« Дзи­ґа» у рам­ках спіль­но­го фо­ру­му ли­тов­ських, укра­їн­ських, бі­ло­ру­ських пи­сьмен­ни­ків «Ба­га­то­го­лос­ся у Льво­ві», по­ві­дом­ляє i-pro.kiev.ua. Зна­ні укра­їн­ські по­е­ти і пе­ре­кла­да­чі по­зна­йом­лять при­су­тніх із текс­та­ми ав­то­рів, зна­ко­вих для ли­тов­ської та бі­ло­ру­ської лі­те­ра­тур: Кор­не­лі­ус Пла­те­ліс — Ка­те­ри­на Ка­ли­тко, Дай­ва Че­па­у­скай­те — Юлія Му­са­ков­ська, Юр­гі­та Яспо­ні­те — Ка­трі­на Хад­дад, Бі­ру­те Йо­ну­шкай­те — Ва­лян­ці­на Аксак, Ві­дас Мор­ку­нас — Оле­на Гу­сей­но­ва, Ар­ту­рас Ва­ліо­ніс — Оле­на Ге­ра­сим’юк, Та­дас Жві­рін­скіс — Іри­на Ста­ро­войт і Ула­дзі­мір Ар­лов — Юрій За­вад­ський. При­су­тні по­е­ти­чних ве­чо­рів ма­ти­муть уні­каль­ну мо­жли­вість до­лу­чи­ти­ся до сві­ту ін­ших мов.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.