Пам’ятна до­шка кон­цта­бо­ру і ка­там, що в ньо­му пра­цю­ва­ли

Оль­га РОМАНОВА, Мо­сква:

Den (Ukrainian) - - Суспільство -

Ще де­що про но­ві пам’ятни­ки. Ось сві­жа пам’ятна до­шка з Ко­мі: вдя­чні учні — сво­їм вер­ту­ха­ям-учи­те­лям. Пи­ша­ю­ться пам’ят­тю пред­ків, що по­бу­ду­ва­ли тут 1937-го кон­цта­бір. Via Ер­нест Ме­зак (Ernest Mezak).

Я на­віть ма­тю­ків та­ких не знаю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.