Як ви­ник Гел­ло­він

Den (Ukrainian) - - Прес-клуб «дня» -

Про Гел­ло­він ві­до­мо вже ба­га­то, але вар­то на­га­да­ти, що він по­хо­дить від язи­чни­цько­го свя­та вро­жаю Са­йман. Са­ме від­то­ді за свя­том і за­крі­пив­ся атри­бут — гар­буз із во­гни­ком.

На­сту­пне свя­то, яке впли­ну­ло на су­ча­сний су­ку­пний образ Гел­ло­ві­на, — ме­кси­кан­ський День мер­твих. І хоч він збі­га­є­ться з ка­то­ли­цьким Днем усіх свя­тих, це свя­то теж має язи­чни­цьке ко­рі­н­ня. Тра­ди­ція ся­гає ін­ді­ан­ців майя та ацте­ків, які цьо­го дня при­но­си­ли да­ри бо­ги­ні смер­ті. Ти­по­ві атри­бу­ти свя­та — цукро­ві че­ре­пи та Ка­трі­ни — фі­гур­ки пи­шно вбра­них жі­но­чих ске­ле­тів. На це свя­то всі про­від­у­ють по­мер­лих ро­ди­чів на цвин­та­рях, при­но­сять їм ча­сту­ва­н­ня, на­пої, кві­ти, ба на­віть си­га­ре­ти. Го­лов­на ідея свя­та — сміх над смер­тю і на­со­ло­да жи­т­тям. Із 2003 ро­ку за ухва­лою ЮНЕ­СКО День мер­твих на­віть за­не­се­но до спи­ску не­ма­те­рі­аль­них на­дбань люд­ства...

Ось та­кі три свя­та по­єд­на­ли­ся у зви­чно­му нам обра­зі Гел­ло­ві­на. І хоч по­де­ко­ли зда­є­ться, що свя­то ко­мер­цій­не та без­змі­стов­не, — якщо ді­зна­ти­ся, на чо­му во­но ґрун­ту­є­ться, стає на­ба­га­то ці­ка­ві­ше, чи не так?

Ан­на ГАВ­РИ­ЛЮК

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.