ФОТОШТРИХ

Den (Ukrainian) - - День Планети -

31 жов­тня 2016 ро­ку. Ва­шинг­тон. Пре­зи­дент США Ба­рак Оба­ма під час остан­ніх свя­тку­вань Гел­ло­ві­ну в Бі­ло­му до­мі роз­дає по­да­рун­ки та со­ло­до­щі шко­ля­рам і ді­тям із сі­мей вій­сько­вих. Цьо­го ро­ку з на­го­ди свя­та офі­цій­ну ре­зи­ден­цію пре­зи­ден­тів США при­кра­си­ли у сти­лі ка­зок «Алі­са в кра­ї­ні чу­дес» і «Пі­тер Пен»

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.