Ма­рі ЙОВАНОВИЧ,

по­сол США в Укра­ї­ні:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - («Ра­діо Сво­бо­да»)

На­ша по­зи­ція чі­тка: спер­шу ви по­вин­ні ма­ти без­пе­ку, щоб про­ве­сти ви­бо­ри... Як ми ба­чи­мо, до­мов­ле­но­стей про ре­жим при­пи­не­н­ня во­гню, які ма­ли б ді­я­ти остан­ні два ро­ки, не до­три­му­ю­ться. Остан­ні до­мов­ле­но­сті що­до ре­жи­му ти­ші та­кож по­ру­шу­ю­ться. Тож ва­жли­во, щоб без­пе­ка бу­ла ста­біль­ною

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.