Але­ксан­дер ГУҐ,

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

пер­ший за­сту­пник го­ло­ви мі­сії ОБСЄ в Укра­ї­ні:

Си­ту­а­ція у сфе­рі без­пе­ки уздовж лі­нії зі­ткне­н­ня в Схі­дній Укра­ї­ні по­гір­ши­ла­ся про­тя­гом ти­жня — при­бли­зно на 40% біль­ше по­ру­шень ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню. Мі­сія ОБСЄ за­фі­ксу­ва­ла близь­ко 8 264 по­ру­шень ре­жи­му при­пи­не­н­ня во­гню у схі­дній ча­сти­ні Укра­ї­ни (біль­ше ти­ся­чі — на до­бу), 87% із них при­па­да­ють на До­не­цьку область

(Twitter)

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.