Ки­їв їздить на «Бо­г­да­нах» від ЄБРР

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Де­сять но­вих тро­лей­бу­сів «Бо­г­дан» із низь­кою під­ло­гою отри­ма­ла сто­ли­ця Укра­ї­ни в рам­ках уго­ди з Єв­ро­пей­ським бан­ком ре­кон­стру­кції і роз­ви­тку (ЄБРР). Як пе­ре­дає ко­ре­спон­дент «Ін­тер­фа­ксУкра­ї­на», но­ву те­хні­ку в тро­лей­бу­сно­му де­по №1 у че­твер огля­да­ли прем’єр-мі­ністр Укра­ї­ни Во­ло­ди­мир Грой­сман і мер Ки­є­ва Ві­та­лій Кли­чко. У «Ки­їв­па­странсі» за­зна­ча­ють, що в рам­ках уго­ди з ЄБРР Ки­є­ву в 2008—2013 ро­ках уже по­став­ле­но 110 тро­лей­бу­сів. До кін­ця ро­ку очі­ку­є­ться ще 11.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.