Бо­рут ПАХОР, пре­зи­дент Ре­спу­блі­ки Сло­ве­нія:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка - (www.president.gov.uа)

За­су­джу­є­мо акт агре­сії на те­ри­то­рії До­не­цької та Лу­ган­ської обла­стей на схо­ді Укра­ї­ни­та за­кли­ка­є­мо Ро­сій­ську Фе­де­ра­цію не­гай­но при­пи­ни­ти на­да­н­ня фі­нан­со­вої, вій­сько­вої та ін­шої до­по­мо­ги­мі­сце­вим се­па­ра­ти­стам

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.