Ял­та 2.0 змі­ни­ла­ся на Га­а­гу

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

«Си­ту­а­ція в ме­жах те­ри­то­рії Кри­му і Се­ва­сто­по­ля рів­но­зна­чна між­на­ро­дно­му зброй­но­му кон­флі­кту між Укра­ї­ною і Ро­сі­єю», — зі зві­ту про­ку­ро­ра МКС Фа­ту БЕНСУДА

МАЛЮНОК ВІКТОРА БОГОРАДА

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.