У Ра­ді за­ре­є­стру­ва­ли за­ко­но­про­ект про ска­су­ва­н­ня ПДВ

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Гру­па на­ро­дних де­пу­та­тів від фра­кції «Блок Пе­тра По­ро­шен­ка» вне­сла до пар­ла­мен­ту про­ект за­ко­ну­про ска­су­ва­н­ня в Укра­ї­ні по­да­тку­на до­да­ну­вар­тість (ПДВ). За­ко­но­про­ект №5401 за­ре­є­стро­ва­ний на сай­ті Вер­хов­ної Ра­ди 16 ли­сто­па­да. Іні­ці­а­то­ри — Ан­дрій Не­ми­ров­ський, Іван Ри­бак, Ро- ман Ма­цо­ла, Ан­дрій Шинь­ко­вич, Пе­тро Юр­чи­шин, Ген­на­дій Че­ки­та (всі від фра­кції БПП), Сер­гій Ла­ба­зюк (член де­пу­тат­ської гру­пи «Во­ля на­ро­ду»). Текст до­ку­мен­та на сай­ті пар­ла­мен­ту­по­ки від­су­тній. При цьо­му за­ко­но­про­ект уже пе­ре­да­ний на роз­гляд ке­рів­ни­цтву Вер­хов­ної Ра­ди.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.