Три пе­ре­мо­ги спор­тив­них гім­на­стів

На пер­шо­му ета­пі Куб­ка сві­ту укра­їн­ці взя­ли два «зо­ло­та» й одну «брон­зу»

Den (Ukrainian) - - День України -

Уні­ме­цько­му Кот­бу­сі від­був­ся пер­ший етап Куб­ка сві­ту зі спор­тив­ної гім­на­сти­ки. Укра­їн­ські гім­на­сти за­во­ю­ва­ли три ме­да­лі — дві зо­ло­ті й одну брон­зо­ву, по­ві­дом­ляє www. sporton

line.ua. Во­ло­да­рем обо­хзо­ло­ти­хме­да­лей став Ігор Ра­ди­ви­лов. Укра­їн­це­ві не бу­ло рів­нихв опор­но­му стриб­ку ( 15,266 ба­ла) і у впра­ва­хна кіль­цях ( 14,433). У віль­ни­хв­пра­ва­хРа­ди­ви­лов по­сів п’яте мі­сце ( 14,400). У зма­га­н­ня­хжі­нок укра­їн­ка Ан­ге­лі­на Ки­сла ста­ла брон­зо­вою при­зер­кою у впра­вах на бру­сах(12,933) і по­сі­ла два п’яти­хмі­сця — в опор­но­му стриб­ку ( 13,716) і у впра­ва­хна ко­ло­ді (12,666).

ФОТО РЕЙТЕР

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.