У Нор­ве­гії ви­пу­стять бан­кно­ти з ри­бою та ко­ра­бля­ми за­мість порт­ре­тів

Den (Ukrainian) - - Економіка -

Цен­траль­ний банк Нор­ве­гії пре­зен­ту­вав но­ві бан­кно­ти, які впер­ше в істо­рії кра­ї­ни не мі­стять порт­ре­тів ви­да­тни­хлю­дей. На 50 кро­на­хзо­бра­же­ний ма­як Утвейр, яки­хзнах оди­ться на за­хо­ді кра­ї­ни. На бан­кно­ті 100 крон роз­міс- ти­ли най­біль­ший ко­ра­бель ві­кін­гів Гот­скунд, що збе­ріг­ся до на­ши­хча­сів. На бан­кно­ті 200 крон зо­бра­же­на трі­ска, на бан­кно­ті 500 крон — ря­ту­валь­не су­дно «RS 14 Ста­ван­гер», на 1000 кро­нах зо­бра­же­но ве­ли­ку хви­лю.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.