Кра­са ба­га­то­го­лос­ся і май­стер­ність

Den (Ukrainian) - - День України -

Гран-прі V Мі­жна­ро­дно­го кон­кур­су ім. Дми­тра Бор­тнян­сько­го одер­жав Сту­дент­ський хор му­зи­чно­го учи­ли­ща ім. Пла­то­на Май­бо­ро­ди із За­по­ріж­жя. Цей ко­ле­ктив вра­зив жу­рі ви­со­кою во­каль­ною куль­ту­рою в роз­крит­ті му­зи­чних обра­зів, май­стер­ні­стю ан­сам­бле­во­го співу та кра­сою го­ло­сів

ФОТО РУСЛАНА КАНЮКИ / «День»

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.