Яки­ми прем’єра­ми за­пам’ятав­ся 2016-й?

Den (Ukrainian) - - Культура -

по­шу­ках і то­му пи­та­н­ня ма­лої опе­ри для Ки­є­ва осо­бли­во го­стре. Та­кі ви­ста­ви, як «Рі­та» на ма­лій сце­ні Ки­їв­сько­го му­ні­ци­паль­но­го ака­де­мі­чно­го те­а­тру опе­ри і ба­ле­ту для ді­тей та юна­цтва, «Слу­жни­ця — го­спо­ди­ня» у На­ціо­наль­но­му ака­де­мі­чно­му те­а­трі опе­ри і ба­ле­ту Укра­ї­ни ім. Т.Г. Шев­чен­ка є озна­кою по­ча­тку цьо­го ру­ху. Ви­клю­чно для цьо­го має ви­ко­ри­сто­ву­ва­ти­ся, ре­кон­стру­ю­ва­ти­ся, ре­став­ру­ва­ти­ся ко­ли­шній Бу­ди­нок трам­вай­ни­ків, а ще ра­ні­ше — На­ро­дний дім на Лук’янів­ці.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.