На­по­ри­ста Ле­ся

Укра­їн­ська те­ні­сис­тка про­йшла у чвер­тьфі­нал тур­ні­ру в Ме­кси­ці

Den (Ukrainian) - - Наприкінці «дня» -

ВАка­пуль­ко (Ме­кси­ка) на тур­ні­рі WTA ка­те­го­рії International — Abierto Mexicano TELCEL з при­зо­вим фон­дом $250,000 в оди­но­чно­му роз­ря­ді про­йшли ма­тчі дру­го­го ко­ла. 50-та ра­ке­тка сві­ту, 27-рі­чна укра­їн­ка Ле­ся Цу­рен­ко, по­сі­я­на під 7-м но­ме­ром, ви­йшла у чвер­тьфі­нал пі­сля то­го, як її су­пер­ни­ця, 28-рі­чна нім­ке­ня Юлія Гьор­гес, яка по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 51-е мі­сце, за ра­хун­ку 6:1, 2:0, на ко­ристь укра­їн­ки від­мо­ви­ла­ся від про­дов­же­н­ня бо­роть­би, по­ві­дом­ляє www.sportonline.ua. Те­ні­сис­тки про­ве­ли на кор­ті ли­ше 35 хви­лин. За цей час Цу­рен­ко взя­ла три по­да­чі Гьор­гес, ви­ко­на­ла два ей­си і допу­сти­ла три по­двій­ні по­мил­ки. Нім­ке­ня не за­ро­би­ла жо­дно­го брейк-пойн­ту, жо­дно­го ра­зу не по­да­ла на­ви­літ і дві­чі по­ми­ли­ла­ся на по­да­чі. Те­пер ра­ху­нок їхніх осо­би­стих зу­стрі­чей став 2:0 на ко­ристь укра­їн­ки.

За ви­хід у пів­фі­нал тур­ні­ру Цу­рен­ко по­спе­ре­ча­є­ться з 19-рі­чною Оле­но­ю­Оста­пен­ко з Ла­твії, яка по­сі­дає у сві­то­во­му рей­тин­гу 71-е мі­сце і пе­ре­мо­гла аме­ри­кан­ку Ме­ді­сон Бренгл — 7:5, 6:4. Ра­ні­ше Цу­рен­ко й Оста­пен­ко не зу­стрі­ча­ли­ся.

ФО­ТО РЕЙТЕР

ТОВ «Укра­їн­ська прес-гру­па», код 24249388,

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.