Бо­рис ДЖОНСОН,

мі­ністр за­кор­дон­них справ Ве­ли­ко­бри­та­нії:

Den (Ukrainian) - - Головна Сторінка -

Да­вай­те вне­се­мо ясність. Ро­сія не пла­нує ні­чо­го до­бро­го. Во­на вла­што­вує кі­бе­ра­та­ки, під­ри­ває ста­біль­ність на Бал­ка­нах. Ви ба­чи­ли, що від­бу­ло­ся в Чор­но­го­рії, не ка­жу­чи про те, що ста­ло­ся на схо­ді Укра­ї­ни. Це є пов­ні­стю не­прийня­тним... Ро­сія по­вин­на змі­ни­тись і во­на має по­ка­за­ти, що їй зно­ву мо­жна до­ві­ря­ти

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.