Те­ракт на ве­сіл­лі в Іра­ку: 30 за­ги­блих

Den (Ukrainian) - - День Планети -

Що­най­мен­ше 30 лю­дей за­ги­ну ли внас лі док те рак ту, який був ско­є­ний кіль­ко­ма те­ро­ри­ста­ми-смер­тни­ка­ми на ве­сіль­ній це­ре­мо­нії у се­лі Ха­джадж не­по­да­лік від ірак­сько­го мі­ста Ті­крі­та. По­ра­не­н­ня отри­ма­ли 26 лю­дей. За да ни ми агент ст ва dpa, те ракт ско­ї­ли смер­тни­ки, які про­не­сли на со бі на ве сіль ну це ре мо нію « по яси ша хі да » . Те ле ка нал al Sumaria по­ві­дом­ляє, що їх бу­ло че­тве­ро. Жо­дне з те­ро­ри­сти­чних угру­по­вань не взя­ло на се­бе від­по­від­аль­но­сті за те­ракт, про­те ра­ні­ше схо­жі на­па­ди в Іра­ку ско­ю­ва­ли те­ро­ри­сти «Іслам­ської дер­жа­ви», про­ти якої ве­дуть вій­ну ірак­ські уря­до­ві си­ли.

Newspapers in Ukrainian

Newspapers from Ukraine

© PressReader. All rights reserved.